Observator Astronomic și Planetariu


Planetariu

Program

Începând cu ziua de Vineri, 27.11.2020, Observatorul Astronomic și Planetariul va fi închis pentru deratizare.Programul pentru public va fi reluat începand cu ziua de Miercuri, 02.12.2020.

Luni-Duminică: 9.00 - 17.00 / Casa de bilete se închide la ora 16.15

Observații astronomice de noapte se fac doar cu programare.

Taxe de vizitare

Tarif redus pentru elevi, studenți și angajați USV – 5 lei
Tarif întreg – 8 lei

Programul de planetariu se desfaşoară pentru grupuri de minim 10 persoane.

  Acest tarif include vizitarea Observatorului și/sau participarea la activitățile educative, științifice sau de divertisment derulate în cadrul Observatorului pentru o durată de maxim două ore. În cazul în care un vizitator dorește o durată mai mare de vizitare atunci se achiziționează un nou bilet corespunzător duratei extinse de vizitare.

    Sunt exceptate de la plata tarifelor de intrare persoanele implicate în activități didactice sau științifice incluse în planurile de învățământ ale universității sau în proiectele contractate de universitate. 

    Pentru vizitatorii de la casele de copii sau căminele de bătrâni se acordă lunar câte o gratuitate. Se pot acorda gratuități cu aprobarea Conducerii Universității sau a Observatorului Astronomic cu ocazia unor evenimente sau manifestări organizate sau co-organizate de universitate cum ar fi: Noaptea Cercetătorilor, Porți deschise, Student pentru o zi, Zilele Universității, Cercuri de Astronomie / Astrofizică, etc.


.


   Search Engine Optimization